Informatii utile

afis pesta final jpeg22_06_2018SPDE132618081008280 22_06_2018

 

07_03_2018_Anunt_publicAnunt_01_03_2018

Anexa nr. 1 la HCL nr.44/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brahasesti si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridical aflate in subordinea Consiliului Local Brahasesti
HCL nr.44/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brahasesti si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridical aflate in subordinea Consiliului Local Brahasesti

Bugetul_local_pe_anul 2018 (la_data_de 16_02_2018

 

SPDE132618021415380_Page_1SPDE132618020610010_Page_1SPDE132618020607470SPDE132618012908010

SPDE132617081808110_Page_1SPDE132617071113220_Page_1

SPDE132617070408410

 

Scan0304

anunt

 • 28_06_2016_Anunt  in urma procedurii de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui acord de parteneriat pentru obtinerea de finantari Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
 • Scan0292
 • 19_05_2016  Anunț selecție parteneri in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

  ROMÂNIA

  JUDEŢUL GALAŢI

  PRIMĂRIA COMUNEI BRĂHĂŞEŞTI

  ANUNȚ PUBLIC

   

  În conformitate cu  art. 17 ,alin.(1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea  autorităţilor  admnistraţiei publice  locale, cetăţenii cu drept de vot,  pot solicita  verificarea înscrierii în Registrul electoral, la sediul instituţiei noastre , zilnic , în intervalul orar 8,00-12,00.

    PRIMAR,

  DUMITRU MIRCEA

  *** anunt publicat la data de 21.04.2016  ***

  ANUNȚ PUBLIC

  4176/04.04.2016

  ANUNŢ PUBLIC PRIVIND INTENŢIA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

  “INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 40.000,00 MP IN VEDEREA CONSTRUIRII COMPLEX SPORTIV, IN COMUNA BRAHASESTI, JUDEŢUL GALAŢI”

  BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA BRĂHĂŞEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

  U.A.T. COMUNA BRĂHĂŞEŞTI,reprezentata prin Primar DUMITRU MIRCEA, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare PUZ – “INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 40.000,00 MP IN VEDEREA CONSTRUIRII COMPLEX SPORTIV, IN COMUNA BRAHASESTI, JUDEŢUL GALAŢI”.
  Obiectivul documentaţiei de urbanism PUZ este stabilirea funcţiunii zonei pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 40.000,00 MP IN VEDEREA CONSTRUIRII COMPLEX SPORTIV, IN COMUNA BRAHASESTI, JUDEŢUL GALAŢI.
  Informaţiile privind intenţia de elaborare PUZ pot fi consultate la sediul Primăriei Comuna BRĂHĂŞEŞTI, date de contact: telefon: 0236867932, fax 0236867605, e-mail primariabrahasesti@yahoo.com, iar elaboratorul PUZ va fi ARH. MREJERU FLORIN, SC FLOYD PROJECT SRL si EURO PROJECT CONSULTING, cu sediul in IAŞI, str. Păcurari nr. 85, telefon: 0232260410, e-mail: mateiaurora@yahoo.com.

  Observaţiile sau semnalările pot fi transmise in termen de maximum 25 zile de la data publicării anunţului.

  *** anunt publicat la data de 04.04.2016 ora 15.30 ***

  linie

  ANUNT PUBLIC

  “U.A.T. Comuna Brahasesti, anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal “Introducere in intravilan a terenului in suprafata de 40.000 mp in vederea construirii complex sportiv, in comuna Brahasesti, judetul Galati”, cu amplasamentul pe teritoriul administrativ al comunei Brahasesti, judetul Galati.

      Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:

      – in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat,

      – planul nu intra sub incidenta art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, deoarece amplasamentul planului nu se suprapune cu nici o arie naturala protejata de interes comunitar,

  Observatiile publiculu se vor primi in scris la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.”

  linie

   ANUNȚ din 7.08.2015

  UAT COMUNA BRĂHĂȘEȘTI organizează concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brăhășești. Anunțul complet poate fi descărcat de aici.