ACHIZITII PUBLICE

 

27.11.2018 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă „Șanturi si rigole betonate pe DC 87 și Strada 24 , comuna Brăhășești  , județul Galați “, Cod CPV:  45112100-6  Lucrări de săpare de șanturi (Rev.2)  Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis/email, la registratura Primăriei până la dată de 03.12.2018, orele 15.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 15.30. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de lucrări, la secţiunea “Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.