Comisii

Art.1 (1) – Se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Brahasesti   ,  judeţul Galaţi, în următoarele domenii şi în următoarea componenţă:

1.Comisia nr.1 – Pentru programe  de dezvoltare economico-sociala  , buget – finante , administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura  . gospodarire comunala  , protectia mediului , servicii si comert

Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică

-Comanici Sandel                                    Uniunea Social Liberala

-Gheorghiu Ion                                         Partida Romilor Pro Europa

-Groza Dumitru                                        Alianta Pentru Progres

-Magearu Vasile                                       Partida Romilor Pro Europa

-Raducanu Vasile                                     Partida Romilor Pro Europa

-Stoica Gheorghe                                      Partida Romilor Pro Europa

-Sturzu Jan                                                  Alianta Pentru Progres

2.Comisia nr.2 – Pentru  invatamant , sanatate , cultura si protectie sociala , activitate sportive si de agrement

Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică

-Calin Gruia                                                  Partida Romilor Pro Europa

-Gheorghiu Dumitru                                 Partida Romilor Pro Europa

-Malache Catalin Cezar                            Uniunea Social Liberala

-Sandu Gratian Miluta                              Alianta Pentru Progres

-Mocanu Gheorghe                                   Alianta Pentru Progres

3.Comisia nr.3 – Pentru  administratie publica locala  , juridica , de disciplina si de validitate  , apararea ordinei publice , a drepturilor cetatenilor

 Numele şi prenumele                             Formaţiunea politică

-Dumitru Vasile                                         Uniunea Social Liberala

-Sandu Gratian Miluta                             Alianta Pentru Progres

-Stoica Mitica                                             Partida Romilor Pro Europa

-Topriceanu Nicu                                      Alianta Pentru Progres

-Sturzu Jan                                                  Alianta Pentru Progres