Procedură atribuire contract servicii meditații elevi pentru examen Bacalaureat A.1.6 (reluare)

Servicii de meditații elevi pentru examen bacalaureat”-reluare (dată limită de depunere oferte 30.05.2019, ora 16:00)

1. Anunt de licitatie semnat

2. Documentație de atribuire – Servicii Meditatii Bacalaureat(A.1.6)

3. Formulare :

                    – Formular de inscriere si calificare

                    – Fomular propunere tehnica

                    – Formular propunere financiara