Procedură atribuire contract servicii meditații elevi pentru examen bacalaureat

Servicii meditații elevi pentru examen bacalaureat (dată depunere oferte 11.04.2019, ora 16:00)

1. Anunt de licitatie Servicii meditatie Bacalaureat

2. Documentație de atribuire Servicii meditatie Bacalaureat(A.1.3)

 3. Formulare :

      – Formular de inscriere si calificare

      – Formular propunere financiara

      – Fomular propunere tehnica

 4. Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari