Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul de pregătire pentru examenul de capacitate A.1.4

Servicii de catering pentru elevii implicați în programul de pregătire pentru promovarea examenului de capacitate-2 loturi” (dată limită de depunere oferte 27.05.2019, ora 16:00)

1. Anunt de licitatie semnat

2. Documentație de atribuire servicii catering(A.1.3)

3. Formulare :

                    – Formular de inscriere si calificare

                    – Fomular propunere tehnica

                    – Formular propunere financiara