Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul de pregătire pentru examenul de capacitate A.1.4

 1. Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul „Scoală după Școala

 2. Procedură atribuire contract servicii meditații elevi pentru examen bacalaureat

 3. Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul „Scoală după Școala” A.1.3 (reluare)

 4. Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul de pregătire pentru Bacalaureat A.1.6

 5. Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul de pregătire pentru examenul de capacitate A.1.4 (2 loturi)

 6. Procedură atribuire contract servicii meditații elevi pentru examen Bacalaureat A.1.6 (reluare)

 7. Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul de pregătire pentru examenul de capacitate A.1.4 (reluare)

 8. Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul de pregătire pentru Bacalaureat A.1.6 (reluare)

 9. Servicii de catering pentru copii implicați în programul „Scoală după Școală” din cadrul proiectului „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-cod SMIS 115368(reluare)

 10. Procedură de atribuire „Servicii de consiliere în vederea integrării rapide a copiilor în învățământul preșcolar și primar”  în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”

 11. Procedură de atribuire Servicii de informare, orientare și consiliere profesională pentru adulți în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești” – Cod SMIS 115368

 12. Procedură de atribuire „Servicii de orientare în carieră pentru elevi în cadrul programului „Școala de vară”, derulate în cadrul taberelor școlare” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești” – Cod SMIS 115368

 13. Procedură de atribuire „Servicii de formare profesională antreprenorială pentru adulți” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-POCU 2014-2020- SMIS 115368

 14. Procedură de atribuire „Servicii de formare profesională a competențelor cheie pentru adulți” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-POCU 2014-2020- SMIS 115368

 15. Achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal , comuna Brăhășești  , județul Galați “, Cod CPV:  45222300-2 Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate  (Rev.2)

 16. Achiziţie directă „Amenajare grupuri sanitare in incinta cladirii scolii” (sat Toflea) din  comuna Brăhășești  , județul Galați , Cod CPV:  45453000-7

 17. Procedură de atribuire „Servicii de informare și educație parentală” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-POCU 2014-2020- SMIS 115368

 18. Procedură de atribuire „Servicii de informare și educație parentală” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-POCU 2014-2020- SMIS 115368 (reluare)

 

Servicii de catering pentru elevii implicați în programul de pregătire pentru promovarea examenului de capacitate-2 loturi” (dată limită de depunere oferte 27.05.2019, ora 16:00)

1. Anunt de licitatie semnat

2. Documentație de atribuire servicii catering(A.1.3)

3. Formulare :

                    – Formular de inscriere si calificare

                    – Fomular propunere tehnica

                    – Formular propunere financiara