PRIMA PAGINĂ

Doamnelor și Domnilor

Prezentul site este o imagine a comunei Brăhășești. În aceste pagini aveți trecutul și prezentul comunei Brăhășești.În acțiunea administrației noastre, trecutul si prezentul sunt premise importante, dar ținta noastră este viitorul, ceea ce înseamnă că nevoile și aspirațiile oamenilor, problemele comunei și soluțiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente.Vom continua proiectele în curs și vom începe altele noi. Nu este ușor, dar vom găsi soluțiile și vom reuși, atenți fiind la oameni și la nevoile lor.

Tuturor celor care veți parcurge această pagină   web – oaspeți sau localnici – vă adresez salutul meu și al întregii echipe.

Primar,
Dumitru Mircea

 

 

SPDE132618110913460

02_11_2018 Anexa Ghid de finantare

SPDE1326181102090401_Page_01

Dispozitia_757_din_01_10_2018_Page_1

 

 

Anunt cont unic

 

afis pesta final jpeg

 

 

22_06_2018

SPDE132618081008280 22_06_2018

 

 

 

 

07_03_2018_Anunt_public

 

 

Anunt_01_03_2018

Anexa nr. 1 la HCL nr.44/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brahasesti si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridical aflate in subordinea Consiliului Local Brahasesti
HCL nr.44/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brahasesti si din cadrul serviciilor publice cu personalitate juridical aflate in subordinea Consiliului Local Brahasesti

Bugetul_local_pe_anul 2018 (la_data_de 16_02_2018

 

SPDE132618021415380_Page_1

SPDE132618020610010_Page_1

 

 

SPDE132618020607470

SPDE132618012908010

SPDE132617081808110_Page_1

 

 

 

 

 

 

 

SPDE132617071113220_Page_1

SPDE132617070408410

 

Scan0304

anunt

linie

Scan0292

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂHĂŞEŞTI

 

ANUNȚ PUBLIC

 

În conformitate cu  art. 17 ,alin.(1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea  autorităţilor  admnistraţiei publice  locale, cetăţenii cu drept de vot,  pot solicita  verificarea înscrierii în Registrul electoral, la sediul instituţiei noastre , zilnic , în intervalul orar 8,00-12,00.

  PRIMAR,

DUMITRU MIRCEA

*** anunt publicat la data de 21.04.2016  ***

 

ANUNȚ PUBLIC

4176/04.04.2016

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND INTENŢIA ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL

“INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 40.000,00 MP IN VEDEREA CONSTRUIRII COMPLEX SPORTIV, IN COMUNA BRAHASESTI, JUDEŢUL GALAŢI”

BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA BRĂHĂŞEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI

U.A.T. COMUNA BRĂHĂŞEŞTI,reprezentata prin Primar DUMITRU MIRCEA, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare PUZ – “INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 40.000,00 MP IN VEDEREA CONSTRUIRII COMPLEX SPORTIV, IN COMUNA BRAHASESTI, JUDEŢUL GALAŢI”.
Obiectivul documentaţiei de urbanism PUZ este stabilirea funcţiunii zonei pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENULUI IN SUPRAFAŢA DE 40.000,00 MP IN VEDEREA CONSTRUIRII COMPLEX SPORTIV, IN COMUNA BRAHASESTI, JUDEŢUL GALAŢI.
Informaţiile privind intenţia de elaborare PUZ pot fi consultate la sediul Primăriei Comuna BRĂHĂŞEŞTI, date de contact: telefon: 0236867932, fax 0236867605, e-mail primariabrahasesti@yahoo.com, iar elaboratorul PUZ va fi ARH. MREJERU FLORIN, SC FLOYD PROJECT SRL si EURO PROJECT CONSULTING, cu sediul in IAŞI, str. Păcurari nr. 85, telefon: 0232260410, e-mail: mateiaurora@yahoo.com.

Observaţiile sau semnalările pot fi transmise in termen de maximum 25 zile de la data publicării anunţului.

*** anunt publicat la data de 04.04.2016 ora 15.30 ***

 

linie

ANUNT PUBLIC

“U.A.T. Comuna Brahasesti, anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal “Introducere in intravilan a terenului in suprafata de 40.000 mp in vederea construirii complex sportiv, in comuna Brahasesti, judetul Galati”, cu amplasamentul pe teritoriul administrativ al comunei Brahasesti, judetul Galati.

    Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:

    – in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat,

    – planul nu intra sub incidenta art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, deoarece amplasamentul planului nu se suprapune cu nici o arie naturala protejata de interes comunitar,

Observatiile publiculu se vor primi in scris la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.”

linie

 ANUNȚ din 7.08.2015

UAT COMUNA BRĂHĂȘEȘTI organizează concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brăhășești. Anunțul complet poate fi descărcat de aici.

linie

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE

SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI BRĂHĂȘEȘTI
2014-2020

linie