PRIMA PAGINĂ

Doamnelor și Domnilor

Prezentul site este o imagine a comunei Brăhășești. În aceste pagini aveți trecutul și prezentul comunei Brăhășești.În acțiunea administrației noastre, trecutul si prezentul sunt premise importante, dar ținta noastră este viitorul, ceea ce înseamnă că nevoile și aspirațiile oamenilor, problemele comunei și soluțiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente.Vom continua proiectele în curs și vom începe altele noi. Nu este ușor, dar vom găsi soluțiile și vom reuși, atenți fiind la oameni și la nevoile lor.

Tuturor celor care veți parcurge această pagină   web – oaspeți sau localnici – vă adresez salutul meu și al întregii echipe.

Primar,
Dumitru Mircea

 

linie

LANSAREA PROIECTULUI

“DIFERIȚI ȘI, TOTUȘI, COLEGI”

Sâmbătă,  15 august 2015, a fost lansat proiectul  “DIFERIȚI ȘI, TOTUȘI, COLEGI” , proiect derulat prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect se urmărește prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii. Prin urmare, Școlile Brăhășești și Toflea vor fi dotate cu laboratoare de informatică complete, mobilier școlar, echipamente electronice, uniforme școlare pentru toți elevii școlilor.

linie

ANUNT PUBLIC

“U.A.T. Comuna Brahasesti, anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal “Introducere in intravilan a terenului in suprafata de 40.000 mp in vederea construirii complex sportiv, in comuna Brahasesti, judetul Galati”, cu amplasamentul pe teritoriul administrativ al comunei Brahasesti, judetul Galati.

    Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:

    – in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat,

    – planul nu intra sub incidenta art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, deoarece amplasamentul planului nu se suprapune cu nici o arie naturala protejata de interes comunitar,

Observatiile publiculu se vor primi in scris la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.”

linie

 ANUNȚ din 7.08.2015

UAT COMUNA BRĂHĂȘEȘTI organizează concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brăhășești. Anunțul complet poate fi descărcat de aici.

linie

DRUMUL COMUNAL HAN – CASA DE APĂ ,  CEL MAI RECENT DRUM ASFALTAT ! 

Faceți un tur virtual al drumului prin intermediul fotografiilor de mai jos!

linie

LANSAREA PROIECTULUI  

,,O ȘANSĂ PENTRU VIITOR-DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE”

IMG_4121

 

Sâmbătă, 14.02.2015, a fost lansat proiectul ,,O SANSA PENTRU VIITOR-DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE” , proiect derulat prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Mai multe informații puteți regăsi pe website-ul proiectului

www.osansapentruviitor-brahasesti.ro

linie

IMAGINI DE LA EVENIMENTELE DESFĂȘURATE CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 70 DE ANI DE LA ÎNCETAREA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL – ZIUA EROILOR

linie

Acţiunea de împădurire desfășurată în 5.04.2014, voluntariat la care au participat membrii Fundației “Toflea” împreună cu elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Brăhășești la îndemnul Primăriei Brăhășești

linie

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE

SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI BRĂHĂȘEȘTI
2014-2020

linie

PRIMĂRIA BRĂHĂȘEȘTI ÎN PRESA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ

FUNDAȚIA TOFLEA SCHIMBĂ DESTINE ȘI AJUTĂ SUTE DE TINERI

linie

Primar la doar 25 de ani/ Se întâmplă în judeţul Galaţi – articol publicat de “Viața liberă” Galați

linie

Înregistrarea emisiunii OpreRoma de pe TVR1 din data de 29 mai 2013, emisiune ce are ca subiect comunitatea rromă din Toflea și Brăhășești.

linie