PRIMA PAGINĂ

Doamnelor și Domnilor

Prezentul site este o imagine a comunei Brăhășești. În aceste pagini aveți trecutul și prezentul comunei Brăhășești.În acțiunea administrației noastre, trecutul si prezentul sunt premise importante, dar ținta noastră este viitorul, ceea ce înseamnă că nevoile și aspirațiile oamenilor, problemele comunei și soluțiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente.Vom continua proiectele în curs și vom începe altele noi. Nu este ușor, dar vom găsi soluțiile și vom reuși, atenți fiind la oameni și la nevoile lor.

Tuturor celor care veți parcurge această pagină   web – oaspeți sau localnici – vă adresez salutul meu și al întregii echipe.

Primar,
Dumitru Mircea

 

linie

ANUNT PUBLIC

“U.A.T. Comuna Brahasesti, anunta publicul interesat asupra deciziei APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal “Introducere in intravilan a terenului in suprafata de 40.000 mp in vederea construirii complex sportiv, in comuna Brahasesti, judetul Galati”, cu amplasamentul pe teritoriul administrativ al comunei Brahasesti, judetul Galati.

    Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:

    – in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat,

    – planul nu intra sub incidenta art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, deoarece amplasamentul planului nu se suprapune cu nici o arie naturala protejata de interes comunitar,

Observatiile publiculu se vor primi in scris la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.”

linie

 ANUNȚ din 7.08.2015

UAT COMUNA BRĂHĂȘEȘTI organizează concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brăhășești. Anunțul complet poate fi descărcat de aici.

linie

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE

SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI BRĂHĂȘEȘTI
2014-2020

linie